FMT-metoden, ett verktyg för utveckling

Harmoni i Belganet erbjuder FMT - metoden för barn och unga med skolsvårigheter.


FMT - metoden är verktyget i  ett ickeverbalt funktionsinriktat utvecklingsfrämjande program för naturlig utveckling, som endast ges individuellt. Individen erbjuds särskilt anpassade trummor och cymbaler, och respons ges via specialkomponerade melodier på ett akustiskt piano. Genom FMT-metoden, skapad på 1970-talet av Lasse Hjelm på Folke Bernadottehemmet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, stimuleras individens kroppskontroll, perceptionsförmåga och kognitiva förmåga.


Några av Lasse Hjelms utformade mål för det funktionsinriktade utvecklingsfrämjande programmet är:

  • Höja individens funktionsnivå.
  • Stärka individens självbild.
  • Öka individens förmåga att uttrycka känslor och upplevelser.
  • Utveckla individens beteendemönster, associations- och minnesfunktioner.