En harmonisk vardag

-

Barn vill om de kan

Jag är övertygad om att alla människor, vuxna som barn, gör så gott de kan i de situationer de hamnar i.


Ibland är det tufft att vara förälder. Extra utmanade kan det vara för de föräldrar som har barn med funktionsnedsättning inom NPF; ADD, ADHD och/eller autism.


Ett barn som, enligt omgivningen, har ett utmanande beteende behöver stöttning i att sortera och hantera sin vardag. Dessa barn är i behov av andra uppfostringsmetoder än de konventionella. För att kunna bemöta sitt barn på bästa sätt krävs både kunskap och lyhördhet. Jag vill vara en hjälpande hand för de föräldrar som trevar sig fram längs föräldraskapets snåriga stigar, höga berg och djupa dalar oavsett om barnet har diagnos eller inte.


Följande kan jag stötta föräldrar med:

  • Vara en neutral part mellan hem och skola
  • Strategier och verktyg för en mer harmonisk vardag
  • Formulera ansökan om omvårdnadsbidrag, Lss-stöd och liknande
  • Ge information om vad olika NPF diagnoser innebär och vad man som förälder behöver tänka på för att på bästa sätt kunna stötta sitt barn